x
Empty

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave openen Inhoudsopgave sluiten

Algemeen

Vitens zorgt met zo’n veertienhonderd medewerkers vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week voor

topkwaliteit drinkwater tegen een lageprijs voor 5,7 miljoen klanten. Dat willen we over honderd jaar nog steeds kunnen doen. Dus zetten we ons in voor het leveren van een uitstekende dienstverlening aan onze klanten en voor de duurzame bescherming van onze bronnen en infrastructuur.

Bij het uitvoeren van onze taak hebben we te maken met een breed scala aan belanghebbenden: van overheden tot branche- en belangenorganisaties, van zakelijke en particuliere klanten tot leveranciers. Met hen treden we veelvuldig in contact om gemeenschappelijke thema’s aan te kaarten en te prioriteren. Onze materialiteitsmatrix helpt ons deze thema’s te onderscheiden en te waarderen.

Dit hoofdstuk schetst Vitens als betrokken organisatie, die ook in 2017 vol overtuiging werkte aan onze strategische doelen Customer Excellence en Duurzame inzet van onze bronnen en infrastructuur.

Bekijk hoofdstuk

Terug naar de bron

Vitens wint, zuivert en levert drinkwater. Dat doen we al jaren naar grote tevredenheid van onze 5,7 miljoen zakelijke en particuliere klanten, onze aandeelhouders en maatschappelijke partners. Maar dat is voor ons niet genoeg. Wij willen uitblinken in alles wat we doen. Van het aansluiten van een nieuwe klant tot het snel verhelpen van een storing, van de zorg voor schoon grondwater binnen en buiten onze verzorgingsgebieden tot duurzame inzetbaarheid van onze mensen.

Voor de periode 2015-2017 formuleerden we twee strategische doelen (§ 1.7): Customer Excellence, we willen excellente dienstverlening leveren aan onze klanten en Duurzame inzet van onze bronnen en infrastructuur om onze klanten ook op lange termijn te kunnen voorzien van betrouwbaar en goed drinkwater. In 2015 en 2016 besteedden we vooral aandacht aan de vraag hoe we deze strategische doelen konden behalen, in 2017 traden we met onze plannen hieromtrent naar buiten.

In dit jaarverslag kijken we terug op het gevoerde beleid in 2017 en de behaalde resultaten. Om erachter te komen wat onze stakeholders belangrijk vinden, hebben we in 2016 een stakeholder survey uitgevoerd. De uitkomsten hiervan laten zien dat onze strategische agenda door de stakeholders als relevant wordt ervaren (§ 1.4 en § 1.5).

In dit hoofdstuk beschrijven we de thema’s die bij Vitens en de stakeholders hoge prioriteit krijgen (§ 1.4.1).

Bekijk hoofdstuk

Financiële resultaten

Vitens is een financieel gezonde onderneming. We boekten in 2017 een bedrijfsresultaat van € 81,2 miljoen (2016: € 82,7 miljoen) en een nettoresultaat van € 47,2 miljoen (2016: € 48,5 miljoen). Dit resultaat wordt deels uitgekeerd aan de aandeelhouders en deels toegevoegd aan het eigen vermogen. Onze toegenomen solvabiliteit zorgt voor een gunstige financiële positie. Ook hebben we al jaren de laagste netto operationele kosten van de Nederlandse drinkwatersector én sinds 2016 ook de laagste drinkwatertarieven. Dit hoofdstuk schetst de financiële onderbouwing van deze resultaten.

Bekijk hoofdstuk