Primaire taak:

Het produceren, distribueren en leveren van topkwaliteit drinkwater
aan onze klanten en de daarbij horende dienstlevering.

1

Continuïteit

2

Customer
excellence

3

Duurzame inzet bronnen
en infrastructuur

Terug naar

De Bron

Vitens

Klant

Input

Output

1.378 medewerkers
160 GWh energieverbruik
€ 101 miljoen investeringen in onder-
en bovengrondse activiteiten
6.863 ton afval waarvan 63% hergebruikt
32% geeft aan vaker om kraanwater te
vragen door Kraanwater Graag campagne
337,9 miljoen m3
kraanwater geleverd
Klanttevredenheid: 7,8
2,6 miljoen
huishoudens
Veiligheid: 2,8 (LTIF)
5,7 miljoen klanten
Waterkwaliteit: 0,017 (WKI)
Service level telefonie: 55%
30,9% solvabiliteit
Netto-omzet: € 351,5 miljoen
69.165 ton reststromen
99,9% nuttig hergebruikt
955 scholen verbonden aan
Kraanwater Graag en Kraanwaterkennis
3.300 hectare
natuurbeheer en waterwingebieden
364,9 miljoen m3
grondwater bewerkt
Distributienetwerk
van 49.600 km

Primaire taak

© 2018, Vitens Waardecreatiemodel